Vloženo: 03.03.2023
Datum události:
28.06.2022

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00, svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská
15, která se uskuteční

v úterý 28.6.2022 v 18.00 hod.

Vloženo: 03.03.2023
Datum události:
18.11.2021

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00, svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská
15, která se uskuteční

18.11.2021 v 18.00 hod.
v prostorách klubu v suterénu bytového domu Terronská 15, s tímto programem:

Vloženo: 05.06.2019
Datum události:
18.06.2019

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00, svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská
15, která se uskuteční

v úterý 18.6.2019 v 18.00 hod.

Vloženo: 15.05.2018
Datum události:
13.06.2018

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00, svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská 15, která se uskuteční

ve středu 13.6.2018 v 18.00 hod.
v prostorách klubu v suterénu bytového domu Terronská 15, s tímto programem:

Vloženo: 26.06.2017

Setkání se uskuteční v úterý 5.9.2017 od 18.00 hod. v prostorách Ovocné cukrárny v přízemí našeho bytového domu.
Při tomto setkání Vám budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se převodu bytů do osobního vlastnictví a vysvětleny výhody a nevýhody tohoto kroku.
Z důvodu přípravy této schůzky Vás prosím o předání Vašich případných dotazů týkajících se této problematiky nejpozději do 6.8.2017.

Za představenstvo Drahomíra Voráčková, předseda představenstva

V Praze, dne 23.6.2017

Vyvěšeno v přízemí domu Terronská 15, Praha 6, dne 23.6.2017

Vloženo: 02.06.2017
Datum události:
20.06.2017

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00 svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská 15, která se uskuteční dne

V úterý 20.6.2017 v 18.00 hod.
v prostorách klubu v suterénu bytového domu Terronská 15, s tímto programem:

Vloženo: 19.02.2017
Datum události:
22.03.2017

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00 svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská 15, která se uskuteční

ve středu 22.3.2017 v 18.00 hod. v prostorách klubu v suterénu bytového domu Terronská 15, s tímto programem:

Vloženo: 16.05.2016

Vážení,
dovoluji si Vás informovat, že ve středu 18.5.2016 budou v jednotlivých sklepních kójích
instalovány regály a tím bude ukončená první etapa rekonstrukce sklepních prostor.
Vzhledem k uvedenému Vás tedy žádám, abyste si od tohoto dne vyzvedli u p. Čermáka klíče od
své sklepní kóje. Sklepní kóje i klíče budou samozřejmě pro usnadnění identifikace příslušné kóje
označené.
Druhá etapa rekonstrukce sklepních prostor, malý sklep / družstevní klub, začne od pondělí

Vloženo: 24.02.2016

Vážení,

s odvoláním na jednání členské schůze BD dne 9.12.2015 a v souladu s odsouhlaseným plánem na rekonstrukci sklepních prostor Vám sděluji, že v termínu od 21.3.2016 začne vybraná a členskou schůzí odsouhlasená společnost s realizací díla.

Rekonstrukční práce budou rozděleny do dvou etap:
1. rekonstrukce velkých sklepních prostor s kójemi
2. rekonstrukce malého sklepa (místnost, kde se konají schůze BD)

Vloženo: 18.11.2015
Datum události:
09.12.2015

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Terronská 15

Představenstvo Bytového družstva Terronská 15, se sídlem Praha 6, Terronská 15/582,
Praha 6, PSČ 160 00 svolává ve smyslu stanov členskou schůzi Bytového družstva Terronská 15, která se uskuteční dne

Ve středu 9.12.2015 v 18.00 hod. v prostorách klubu v suterénu bytového domu Terronská 15, s tímto programem:

Vloženo: 17.01.2015

Stanovy BD schválila členská schůze dne 1. 7. 2014.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687